SCA Supply Programme

Vårt skräddarsydda logistikprogram går igenom alla komponenter i leveranskedjan. Tillsammans arbetar vi för att identifiera och minimera dina kostnadsdrivare. Du får full kontroll över ditt lager, effektivare och säkrare leveranser och mindre administrativt arbete. SCA Supply Programme ger en komplett överblick över hela processen – från beställning till leverans. Vill du effektivisera dina logistiktjänster?

Optimera leveranskedjan

Leveranskedjan består av olika delar som var och en spelar en viktig roll i leverans- och logistikflödet och direkt påverkar prestandan. SCA Supply Programme utvärderar varje del i detalj och granskar hur väl dina behov stämmer överens med din logistikstruktur.

Du ställer kraven

Vi börjar med ett möte för att identifiera dina utmaningar och mål, liksom dina krav och förväntningar på programmet. Därefter gör vi en fullständig översyn av hela leveranskedjan där vi analyserar arbetsflödet – både ditt och vårt. Vi går igenom allt från IT-system, beställningar, orderbekräftelser, leveranser, fakturering och betalning, till logistik, lagring, korrekt hantering och slutleverans.

Tillägg som ger resultat

När du optimerar logistikkedjan med SCA kan du utnyttja våra tilläggstjänster, Vendor Managed Inventory (VMI), Variable Period Commencing (VPC) m.fl.

VMI

Med VMI kontrollerar och hanterar vi din logistikkedja. Efter hand som ditt lager förbrukas, kompletterar vi med rätt produkter vid rätt tillfälle för att göra resursflödet mer effektivt och tillförlitligt. Vi rekommenderar VMI som best practice, oavsett om det tillämpas på hela lagret eller för utvalda produkter.

Med VMI behöver du inte hantera dina ordrar, vilket bidrar till optimerad resursanvändning, mindre administrativt arbete och en övergripande effektivisering genom hela processen.

Vi håller koll på allt, inklusive beställningar, lager och tillgänglighet. Vi är punktliga och flexibla i att möta dina specifika behov.

VPC

Med VPC producerar och levererar vi beställda volymer till en specifik sändningspunkt under en bestämd tid. Vi lagerhåller beställningen och under VPC-perioden avräknar kunden från den beställda volymen tills hela ordern är levererad. Ett perfekt servicekoncept för dig som är i behov av ökad flexibilitet och kortare ledtider.