SCA Pure_vinterskog

Ett rent engagemang för miljön

SCA är en oberoende massaproducent som erbjuder premiumprodukterna SCA Pure och SCA Star. Båda tillverkas av träd från våra skogar i norra Sverige och har en mycket stark miljöprofil. SCA Pure är vår blekta barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper. SCA Star är vår kemisk termomekaniska massa, CTMP, av högsta kvalitet och mycket goda miljö- egenskaper. Vår målsättning är att vara en flexibel och proaktiv partner för våra kunder och att dela med oss av vår kunskap.

SCA Massa
Fabriken_ Flygfoto_ ur Pulp News film 2018-04-11-1.png

Pulp News

SCA Massa
SCA MAssa_ Konsumentundersökning del 1_Skärmavbild.png

Vad tycker konsumenterna?

SCA Pure, unik massakvalitet

SCA Pure är blekt barrsulfatmassa, NBSK, av bästa kvalitet med hög jämnhet och unik miljöprestanda, certifierad både som FSC® och PEFC ™. Med vår unika massa, från vår egna norrländska skogar kan vi hjälpa våra kunder att stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten.

SCA Pure

sca pure
NBSK-MASSA
NBSK-MASSA

SCA Star, överlägsen bulk

SCA Star är världsledande i bulk och, beroende på våra kunders behov, kan vi skräddarsy kvaliteter med anpassade egenskaper.

SCA Star

SCA STAR
CTMP-MASSA
CTMP-MASSA

SCA Cirrus, våra gröna produkter

SCA Cirrus är samlingsnamnet för våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel, samt terpentin och grön el.

SCA Cirrus

SCA Cirrus
GRÖNA PRODUKTER
GRÖNA PRODUKTER
Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Hela filmen

Kvällsbild_ Pure pulp for a pure world_ A036_C013_.png

Pure pulp for a pure world

Trailer

TB_1807_i2_0313.png

Future of pulp

TB_1807_i2_0313.png

The future of pulp

Trailer

TB_1807_i2_0313.png

The future of pulp

Hela filmen

En världsledande massaproducent

Investeringen i Östrands massafabrik har fordubblat produktionskapaciteten. Fabriken har nu en ledade position när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och miljö.

En världsledande massafabrik