SCA Star expansion_bild till webb vers 2

Ren massa för en renare värld

Våra massaprodukter tillverkas av träd från våra skogar i norra Sverige och har en mycket stark miljöprofil. SCA Pure är vår blekta barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper. SCA Star är vår kemisk termomekaniska massa, CTMP, av högsta kvalitet och mycket goda miljö egenskaper. Vår målsättning är att vara en flexibel och proaktiv partner för våra kunder och att dela med oss av vår kunskap.

Produkter med stark miljöprofil

Ren massa för en renare värld
SCA Pure är namnet på vår NBSK massa, med unika egenskaper och kundfördelar som t.ex. överlägsen jämnhet och den bästa miljöprestandan på marknaden. SCA Pure har den högsta kvaliteten för TCF- och ECF-massa, med mycket höga styrkeegenskaper samt certifierad som både FSC och PEFC.

Världsledande i bulk med stark miljöprofil
SCA Star är vår kemiska termomekaniska massa, CTMP, och tillverkas av gran, björk, asp och tall och består av fem huvudtyper; SCA Star, SCA Star Birch, SCA Star Birch +, SCA Star Aspen och SCA Star Fluff.

Gröna produkter, hållbart producerade
SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

Ren support
Vi förstärker nu vårt servicebjudande. Med hjälp av vår breda kompetens inom mjukpapper och förpackning, skräddarsyr vi massalösningar för att möta våra kunders specifika behov.

Nu växlar vi upp vårt CTMP erbjudande

Ny massafabrik i Sundsvall