Ren massa för en renare värld

Våra massaprodukter tillverkas av träd från våra skogar i norra Sverige och har en mycket stark miljöprofil. SCA Pure är vår blekta barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper. SCA Star är vår kemisk termomekaniska massa, CTMP, av högsta kvalitet och mycket goda miljö egenskaper. SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Vår målsättning är att vara en flexibel och proaktiv partner för våra kunder och att dela med oss av vår kunskap.

Utifrån våra kunders input och åsikter arbetar vi målmedvetet för att optimera vårt nya CTMP-erbjudande

SCA Pure

Läs mer

SCA Star

Läs mer

SCA Cirrus

Genom affärsutveckling och produktinnovation kan vi hjälpa till att förbättra våra kunders resultat.

Service & Tjänster