Betalningsvillkor

Avverkningsuppdrag och leveransrotköp

Vid avverkningsuppdrag och leveransrotköp betalas köpeskillingen ut efter att avverkningen slutförts och allt virke är inmätt vid industri eller virkesterminal. Köpeskillingen kan antingen betalas ut omgående eller fördelas på ett antal år enligt en betalningsplan. Det finns också möjlighet att få ett förskott.

Försäljning av rotpost

Vid försäljning av en rotpost, där vi fastställt ett fast pris vid kontraktstecknandet, betalas köpeskillingen ut en vecka efter att kontraktet tecknats. Alternativt fördelas köpeskillingen enligt en betalningsplan.

Bra att veta om ränta

Bli nöjd med din virkesaffär

Läs mer