Skogsvy mot Indalsälven

Om oss

Vi skapar värde i och av skogen

Vi är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige.

Vi binder mer koldioxid än vi släpper ut

Vi odlar och planterar träd som kommer att växa i ett århundrade innan de skördas för att bli förnybara och återvinningsbara produkter med lägsta möjliga kolspår. Detta långsiktiga perspektiv tar vi med oss i allt vi gör. Vi sköter våra skogar så att deras biologiska mångfald bevaras, samtidigt som de växande träden binder atmosfärens koldioxid.

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs. Vi ska fortsätta att skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

Hållbarhet
Hållbarhet

Värdekedjan

Värdekedja

Värdekedjan
Värdekedjan