Vi skapar värde i och av skogen

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs. Vi ska fortsätta att skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

SCA i korthet

Skogspromenad

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.

Nyckeltal 2023

  • 18 100MSEK

    Nettoomsättning
  • 3 400

    Anställda

Trädet och människan