Vi drivs av skogens kraft

SCA är betydelsefullt för det svenska samhället, en viktig arbetsgivare med starka band till de samhällen i norr där våra industrier och verksamheter är belägna. Vi skapar arbete, utvecklar infrastruktur och vi skapar exportinkomster av en förnybar naturresurs. Vi ska fortsätta att skapa långsiktigt värde för våra ägare, kunder och medarbetare.

SCA i korthet

Skogspromenad

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.

Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall.

Nyckeltal 2022

SCA gjorde år 2022 sitt bästa resultat någonsin. Resultatet uppnåddes genom stark efterfrågan, höga priser och god kostnadskontroll med hög självförsörjning av ved, energi och logistik.

 • 20 794MSEK

  Nettoomsättning
 • 3 300

  Anställda
 • 23%

  Andel kvinnor i SCA
 • 97%

  Utbildade i SCAs Uppförandekod

Trädet och människan