Always ready to do the job

Ett perfekt val när du behöver en robust lösning för kortare transporter och gods som inte ställer lika höga krav.Precis som våra Kraftliner-produkter, har SCA Eurokraft ett toppskikt av den finaste oblekta färskfibern, men denna liner har istället ett basskikt av noga utvalt återvunnen fiber.

Enkel avläsning

Varje Kraftlinerrulle levereras med en rulletikett med all nödvändig information om produkten inklusive rulldimension och producerande bruk.

Läs mer

Godkänd för livsmedel

Uppfyller alla juridiska krav på direktkontakt med livsmedel

SCA Eurokraft
SCA Eurokraft