SCAs och Scanias eldrivna timmerbil

SCA och Scania tillsammans utvecklat den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet på upp till 80 ton totalvikt. Bilen är ett viktigt bidrag till ett fossilfritt samhälle och hållbara transportlösningar. Den körs mellan SCAs terminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk. Bilen har även testats på skogsbilväg.

För att ytterligare förstärka den hållbara värdekedjan har SCA tillsammans med Scania utvecklat världens första eltimmerbil. SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri. Den nya eltimmerbilen kan köras med en totalvikt på 64 ton på allmän väg och 80 ton på privat väg.

– Vi har kommit långt i industriprocesserna som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Viktigt bidrag

För SCA är elektrifiering av transportflöden på väg en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. 

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år. Vi har kommit långt i våra industriprocesser som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger Hans Djurberg. 

Elektrisk timmerbil

Eltimmerbilen studeras kontinuerligt  av forskningsinstitutet Skogforsk för att samla relevant data som kan ligga till grund för jämförelser med konventionella dieseldrivna timmertransporter. Det handlar bland annat om att jämföra energiförbrukning, produktivitet och kostnader. Därefter är planen att den ska ingå i SCAs ordinarie verksamhet.

Jörgen Bendz, industriförsörjningschef på SCA, konstaterar att möjligheten att elektrifiera de allra tyngsta transporterna har stor potential för företagets hållbarhetsarbete.

– Vi har jobbat hårt och framgångsrikt mot fossilfrihet på våra industrier och vi har även en betydande del av våra transporter på järnväg, så vi har varit väldigt angelägna att hitta en fossilfri lösning för de tunga transporter med råvara som går till industrin med lastbil. Vi hoppas och tror att eldrivna timmerbilar över tid kan bli nyckeln för att lösa den utmaningen, säger Jörgen Bendz.

Testad i skogsmiljö

Eltimmerbil

I mars 2023 testade SCA att köra eltimmerbilen till skogen för att hämta virke i skogen. Det är första gången någonsin som en eltimmerbil används praktiskt ute i skogen. När det fanns ett passande avlägg på ett bra avstånd från Umeå  såg man möjligheten att kunna genomföra några försökskörningar.

Avlägget låg på privat mark i Djäkneböle utanför Umeå, där vi hade avverkat åt en privat markägare. Skogsbilvägen är ett par kilometer lång och har både en skarpare kurva och lite lutning, så det kändes som en passande miljö att få prova eltimmerbilen där. Det var extra lyckat att det dessutom blev i vinterklimat. Hela sträckan var cirka sex mil tur och retur, dubbelt så lång som de normala turerna mellan terminalen och Obbola.

– Det gick väldigt bra att köra och jag upplevde ingen större skillnad trots att det var en skogsbilväg. Bilen gick lika tyst och mjukt som vanligt trots att det var snö och lite is på vägen, berättar chauffören Göran Grundberg som är ägare av Grundbergs åkeri som kör eltimmerbilen åt SCA.

För att kunna fortsätta utvecklingen mot storskaliga eltransporter så behöver ladd-infrastrukturen ses över och utvecklas, särskilt i Norrland..

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Världens första eltimmerbil i drift

Se filmen

Fakta om eltimmerbilen