Världspremiär för SCAs eltimmerbil i skogen

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA har prövat att köra eltimmerbilen till skogen för att hämta virke i skogen. Det är första gången någonsin som en eltimmerbil används praktiskt ute i skogen. Normalt kör bilen mellan Gimonäs virkesterminal och Obbola pappersbruk. – Vi ville prova bilen på skogsbilväg för att se hur det fungerar – och det gick mycket bra, säger Anton Ahlinder, verksamhetsutvecklare vid Industriförsörjning, SCA Skog.

SCA och Scanias eltimmerbil har varit i drift sedan midsommar 2022 och körs fem dagar i veckan mellan Gimonäs virkesterminal och SCAs kraftlinerbruk i Obbola, en sträcka på tre mil tur och retur.

– Bilen har fungerat väldigt bra och våra chaufförer upplever den som tyst och lätt att köra, säger Anton.

Pröva i skogsmiljö

Eltimmerbilen i skogen

SCA har velat pröva bilen i skogsmiljö och när det fanns ett passande avlägg på ett bra avstånd från Umeå så såg man möjligheten att kunna genomföra några försökskörningar.

– Avlägget låg på privat mark i Djäkneböle utanför Umeå, där vi hade avverkat åt en privat markägare. Skogsbilvägen är ett par kilometer lång och har både en skarpare kurva och lite lutning, så det kändes som en passande miljö att få prova eltimmerbilen där. Det var extra lyckat att det dessutom blev i vinterklimat, säger Anton och fortsätter: 

– Hela sträckan var cirka sex mil tur och retur, dubbelt så lång som de normala turerna mellan terminalen och Obbola.

På förmiddagen den 2 mars körde eltimmerbilen ut till avlägget där den lastades med ungefär 44 ton virke och sedan började den rulla tillbaka mot Obbola. Lite senare på dagen genomfördes en andra körning och då provade man att lasta lite tyngre.

– Det gick väldigt bra att köra och jag upplevde ingen större skillnad trots att det var en skogsbilväg. Bilen gick lika tyst och mjukt som vanligt trots att det var snö och lite is på vägen, berättar chauffören Göran Grundberg som är ägare av Grundbergs åkeri som kör eltimmerbilen åt SCA, och tillägger:

– Tänk, det var inte många år sedan man började prata om eldrift på timmerbilar. Då kändes det långt bort men nu är vi redan här och ser det i verkligheten. Utvecklingen går fort!

Eltimmerbilen på skogsbilväg

Minska klimatpåverkan

SCA och även Skogforsk, som studerar bilens prestanda, var nöjda med försöket. För SCA är elektrifiering av tunga transporter en viktig del för att kunna minska klimatpåverkan.

Susanne Rutqvist

– Det är ett jätteviktigt steg i vår resa mot fossilfria transporter. Våra skogar, skogsbruket och skogsprodukter har länge skapat en stor klimatnytta. Vi har jobbat framgångsrikt mot fossilfrihet på våra industrier, därför är vi måna om att nu även hitta fossilfria lösningar för mer hållbara tunga lastbilstransporter, säger Susanne Rutqvist, som i sin roll som climate lead fungerar som talesperson i klimatfrågor, och fortsätter:

– Enbart den här eltimmerbilen innebär ju att SCA kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år – så det finns stora vinster för miljön att göra. De här testkörningarna med eltimmerbilen visar att det även går att köra på el ute i skogen, när det finns avlägg på lämpliga avstånd. Men för att kunna fortsätta utvecklingen mot storskaliga eltransporter så behöver ladd-infrastrukturen ses över och utvecklas i de områden vi verkar i.

Under körningen gjordes en del mätningar, bland annat för att se elförbrukningen. 

– Det såg mycket bra ut och vi är väldigt nöjda med den här världspremiären, avslutar Anton Ahlinder.

Projektet drivs av SCA, Scania och Skogforsk och är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Foto: Henke Olofsson