Forest Business Accelerator

SCA samarbetar med startup-företag genom the Forest Business Accelerator. Acceleratorn, korskopplar skoglig utveckling med digitalisering och entreprenörskap. Deltagare i samarbetet är affärsinkubatorn Bizmaker, SCA, IBM och RISE genom Biorefinery Cluster.

Acceleratorprogrammet ger utvalda skogliga startups skräddarsydd affärscoaching för kommersialisering och internationalisering. Genom denna satsning ser vi möjligheter att bygga nya relationer och initiera samarbeten som bidrar till förnyelsen av vår industri.

Deltagarna får under resans gång möjlighet att testa och utveckla sina idéer tillsammans med SCA och de andra företagen. Möten mellan deltagarna öppnar för en ny nivå av kontakt- och erfarenhetsutbyten.

Forest Business Accelerator 2023

Följande fem företag deltar i Forest Business Accelerator 2023, årets program avslutades  under våren 2024.

Bright Day Graphene Tillverkar grafen av förnybara resurser med unika egenskaper optimerade för energilagring.

LinkedIn-inlägg om Bio Day Graphene

LinkedIn-inlägg om Bio Day Graphene efter programavslut våren 2024

Zigrid Har tagit fram en lösning för att producera el från låga temperaturer som för närvarande inte nyttjas.

LinkedIn-inlägg om Zigrid

LinkedIn-inlägg om Bio Zigrid efter programavslut våren 2024

Diri Safety Solutions Erbjuder företag ett digitalt riskhanteringsverktyg för att underlätta riskbedömningarna i arbetet och utöka det systematiska arbetsmiljöarbetet.

LinkedIn-inlägg om Diri Safety Solutions

LinkedIn-inlägg om Dire Safety Solutions efter programavslut våren 2024

Original Creation Erbjuder ett transparent spårbarhetssystem som förenar aktörer inom hela materialflödeskedjan och effektiviserar kundernas hållbarhetsrapportering.

LinkedIn-inlägg om Original Creation

LinkedIn-inlägg om Original efter programavslut våren 2024

Flox Robotics Designar, utvecklar och distribuerar autonoma teknologier för att hålla vilda djur borta från områden där de inte ska vara.

LinkedIn-inlägg om Flox Robotics

LinkedIn-inlägg om Flox Robotics efter programavslut våren 2024

Pressmeddelande om Forest Business Accelerator från Bizmaker 2300830

Kontakt, besök inkubatorn Bizmakers webbplats om Forest Business Accelerator

SCAs samordnare för Forest Business Accelerator: Hans Johansson, Senior forskningsspecialist, SCA R&D Centre, tfn: 070-378 98 38

Bild överst: Malin Alpsten, vd och medgrundare på Bright Day Graphene tillsammans med Pelle Berglund, BizMaker och Hans Johansson, SCA under uppstartsträffen av Forest Business Accelerator.

Forest Business Accelerator