Hamnar

I hamnen lossades främst järnmalm från gruvorna. Tackjärn och stångjärn lastades ut för vidare transport till svenska och utländska hamnar.

Lyssna.mp3

Hamnen
Galtströms första hamn fanns i Prästviken ca 800 meter söder om hamnen i Utterviken, där vi nu befinner oss. Hamnen i Prästviken övergavs under senare delen av 1800-talet sedan landhöjningen orsakat alltför kraftig uppgrundning. Sjötransporterna till och från järnbruket koncentrerades härefter till hamnen i Utterviken. Här lossades främst järnmalm från gruvorna i de mellansvenska Bergslagen, kalksten från bland annat Oaxen samt kvarts från Väddö.

Tackjärn och stångjärn lastades ut för befordran till svenska och utländska hamnar. År 1876 fick hamnen järnvägsförbindelse med bruksområdet. Tre hamnkranar svarade för lossning och lastning. Den kvarvarande ångkranen från 1881 hade tidigare sin plats vid kajen.

En föregångare till den nuvarande slipen vid hamnens norra del var ett mindre varv med slip anlagt 1855. Vid varvet byggdes bland annat den tvåmastade skonerten Galtström och två sjögående transportpråmar, Jumbo och Ymer. Bruket ägde på 1890-talet 15 transportpråmar varav 8 st sjögående. Bogserbåten Ophelia om 150 hkr införskaffades 1885 och finns numera åter i Galtström efter att en längre tid varit verksam längre norrut efter kusten. På ett foto från 1914 syns det att hamnområdet användes för torkning av sågat virke från sågverket. 2018 genomgick hamnen en omfattande renovering.

Hamnkran
S/S Ophelia i Galtströms hamn (Utterviken)

S/S Ophelia i Galtströms hamn (Utterviken)