Bygg ett högre netto

Det är inte bara värdefulla stammar som ger bra netto vid avverkning. Du kan också påverka ditt netto om du bygger en ny skogsbilväg, så att virket inte måste skotas långa sträckor. Det tjänar både du och miljön på.

Det kan också vara lönsamt att öka bärigheten på en befintlig väg så att du kan avverka under tjällossning eller andra kritiska perioder som kan ge extra bra betalning.

Vår samlade kunskap är din

Vi har cirka 2 600 mil skogsbilvägar på våra marker. Varje år bygger vi runt 20 mil nya skogsbilvägar och rustar upp ca 80 mil väg. Vi har med andra ord många års erfarenheter av att bygga bra och kostnadseffektiva vägar.

Vi hjälper dig i med vägfrågor och kan bistå med projektering samt att bygga en ny skogsbilväg eller att rusta upp en befintlig väg.

Din virkesköpare ger dig råd när du vill gå vidare med dina planer på en skogsbilväg.

Kontakta våra virkesköpare