Förbättrat miljöarbete

Miljöledningssystemet är ett verktyg som hjälper oss att förbättra vårt miljöarbete. SCA Skog har varit certifierad enligt ISO 14001 sedan 1998.

ISO 14001 är en internationell miljöledningsstandard som fastställdes 1996 och som tagits fram av ISO, International Organisation for Standardisation.

Miljöledningsstandarden ska underlätta och effektivisera organisationers och företags miljöarbete. Den är ett hjälpmedel för att se till att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt och säkerställa att miljöarbetet genom ständiga förbättringar leder till att företagets totala miljöbelastning minskar.

Riktlinjer som grund

Till grund för miljöledningssystemet ligger SCA Skogs riktlinjer för miljöarbetet.

Läs SCA Skogs riktlinjer för miljöarbetet

Miljöledningssystemet är ett verktyg som ska hjälpa oss att nå våra miljömål. En viktig del i systemet är att hela tiden sträva efter att förbättra miljöarbetet. Inom ramen för miljöledningssystemet har mål ställts upp för naturvården i skogsbruket, men också för till exempel transporter, återväxt efter avverkning och användning av bekämpningsmedel vid våra plantskolor.

En viktig inriktning är att vi ska producera och leverera våra produkter med teknik, metoder och insatsvaror som begränsar den negativa miljöpåverkan.