Skogen & klimatet

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag är vi en del av lösningen. Först genom att träden i våra skogar växer och binder koldioxid. Därefter genom att vår hållbara råvara blir produkter som ersätter sådana som har ett större kolspår. På så sätt kan olja och kol stanna under jord.

Planta

När träd växer så binder de koldioxid, den viktigaste växthusgasen när det gäller att påverka jordens klimat. Genom fotosyntes använder de koldioxiden för att bygga vedfiber. 

Vi sköter våra skogar så att virkesvolymen ständigt ökar. Det innebär att träden binder mer kol för varje år och på så sätt bidrar skogen till att motverka klimatförändringarna.

Varje år binder SCAs skogar på detta sätt fyra miljoner ton koldioxid – netto. Det är ungefär lika mycket som alla utsläpp från arbetsmaskiner i Sverige under ett år.

Aktiv skötsel 

Det är tack vare att vi sköter vår skog aktivt som den har en så hög tillväxt. Genom bland annat använda förbättrade plantor från våra egna plantskolor, bedriva en aktiv skogsvård liksom att gödsla och plantera contortatall på vissa marker har vi vitala skogar som växer bra.

Men skogsnäringens klimateffekt utgörs inte enbart utgörs av den koldioxid som växande skog binder, utan även av den minskning av fossila utsläpp som uppstår när skogens produkter ersätter produkter av fossila material. Papper kan till exempel ersätta plast och trä kan ersätta stål och betong. Det innebär att olja och kol kan stanna kvar under mark.

Även här är tillväxten i skogen viktig för att vi ska kunna göra en så stor klimatnytta som möjligt. En högre tillväxt innebär mer råvara som kan ersätta mer fossila produkter och därmed bidra till att mer kol kan hållas kvar i marken.