Betalningsplan

Hur du får betalt för ditt virke kan ha stor effekt på det ekonomiska utfallet av din virkesaffär. Ibland lika stor påverkan som virkespriset. Skattemässigt är det ofta fördelaktigt om du väljer att få dina pengar utbetalade över flera år enligt en betalningsplan.

En avverkning ger många gånger en bra intäkt, men som skogsägare berörs du av speciella skatteregler. Därför bör du tänka på hur du vill att dina pengar ska betalas ut. Med en genomtänkt betalningsplan behöver du inte betala mer skatt än nödvändigt. Du kan matcha dina uttag mot avdragsgilla kostnader, skogsavdrag, sparade underskott eller räntefördelningsutrymme.

Därför ska du ha en betalningsplan

Bra att tänka på