En drönarbild över ett skogslandskap där morgonsolen sprider sig mellan trädtopparna.

En grönare framtid med skogens kraft

Hållbarhet för oss

Läs mer om vad hållbarhet är för oss

Vår plattform för hållbarhet

Med skogen som bas är hållbarhet själva kärnan i SCA. Vi bidrar med klimatnytta, genererar tusentals arbetstillfällen, bevarar den biologiska mångfalden och vårdar skogens övriga värden. Allt finns beskrivet i vår hållbarhetsplattform.

Mer om vår hållbarhetsplattform
  • 6prioriterade områden

    som omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål
  • 12,8miljoner ton CO₂e

    SCAs klimatnytta 2023
  • 100procent

    av vedråvaran kommer från ansvarsfullt skötta skogar
Mer om vår hållbarhetsplattform

Vi gör nytta för klimatet

Läs mer om hållbarhetsmålet "En fossilfri värld"

Biologisk mångfald

Läs mer om hållbarhetsmålet "Värdefulla skogar"

Certifikat och dokument

Till dokumenten

Senaste hållbarhetsnyheterna