Hållbarhetsindex och utmärkelser

SCA ingår i flera internationella hållbarhetsindex, som fungerar som en kvalitetsstämpel för hållbarhetsarbetet. Vi har bland annat belönats med EcoVadis högsta omdöme, Sustainability Platinum Medal. SCA har också vunnit hållbarhetspriset Carnegie Sustainability Award.

Index

EcoVadis

EcoVadis analyserar hållbarhetsarbetet inom fyra områden: miljö, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter, etik samt leverantörskontroll. Deras utvärdering omfattar över 90 000 företag inom 200 sektorer i 160 länder.

SCA har kvalificerat sig för utmärkelsen Sustainability Platinum Medal, det bästa omdömet som går att erhålla i undersökningen. Endast en procent av de företag som EcoVadis har bedömt inom branschen har nått upp till det omdömet.

UNs Global Compact

SCA stödjer UNs Global Compact, världens största frivilliga sammanslutning för ansvarsfullt företagande. Vi är medlemmar sedan 2008.

UNs Global Compact har tio principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Varje år redovisar vi hur vi arbetar enligt principerna, genom en så kallad Communication on Progress (COP).

CDP

Till CDP rapporterar SCA bland annat risker och möjligheter, utsläppsdata, affärsstrategi, mål och utfall samt biologisk mångfald.  För skog redovisas exempelvis risker och möjligheter, affärsstrategi och implementering.

Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics analyserar uppgifter kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning för över 20 000 företag i drygt 170 länder.

MSCI

MSCI mäter företags motståndskraft mot miljörisker, sociala risker och styrningsrisker. 

Vinnare av hållbarhetspriset Carnegie Sustainability Award

Topplacering i Hållbara bolag