Aktien

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm. Nedan hittar du information om aktien och ägarna

Aktieinformation

SCA B/STO155,05

−4,35 SEK, −2,73%

Aktieinformation

SCA Aktiekurs

SCAs aktiekurs

SCAs ägare

SCAs ägare

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy