Aktien

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm. Nedan hittar du information om aktien och ägarna

Aktieinformation

SCA B/STO149,55

3,9 SEK, 2,68%

Aktieinformation

SCA Aktiekurs

SCAs aktiekurs

SCAs ägare

SCAs ägare

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy