Tallkvist ovanifrån.

SCA-aktien

SCA-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm och ingår i segmentet Large Cap. SCAs aktiekapital utgörs av två aktieslag, en A-aktie och en B-aktie. Nedan hittar du mer information om SCAs aktiekurs och i investeringskalkylatorn kan du få en detaljerad bild över hur ditt innehav har utvecklats över tid.

Aktieinformation

SCA B/STO152

−3 SEK, −1,94%

SCA som investering

SCA Aktiekurs

SCAs aktiekurs

SCAs ägare

SCAs ägare

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy