Aktien

SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm. Nedan hittar du information om aktien och ägarna

Aktieinformation

SCA B/STO154,9

−0,05 SEK, −0,03%

Aktieinformation

SCA Aktiekurs

SCAs aktiekurs

SCAs ägare

SCAs ägare

Utdelning och utdelningspolicy

Utdelning och utdelningspolicy