En person som promenerar i skogen.

Vår hållbarhetsplattform

Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår verksamhet och i våra affärsbeslut. Grunden är att vi skapar mesta möjliga värde, både i skogen och av den förnybara råvara som vår skog bidrar med. 

Vår hållbarhetsplattform består av sex prioriterade områden som omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål. Basen utgörs av vårt arbete med en värdebaserad kultur och en lönsam tillväxt. En värdebaserad kultur handlar om hur vi samspelar med varandra och våra intressenter, medan en lönsam tillväxt är en förutsättning för att vi ska kunna investera i hållbarhet och driva på utvecklingen.

Med detta som grund kan vi arbeta framgångsrikt med våra fyra andra områden: Fossilfri värld, Värdefulla skogar, Effektiv resursanvändning och Hållbar utveckling. Vi har långsiktiga övergripande koncernmål och stödjande mål för alla sex områden, vilket ger vägledning till våra prioriteringar. Målen ska vara uppnådda till år 2030.

Fossilfrivärld Värdefullaskogar Effektivresursanvändning Hållbarutveckling Lönsam tillväxtVärdebaserad kultur

Läs mer om våra prioriterade områden

FNs globala mål

Läs mer om SCA och FN:s globala mål