SCA Pellets

Träpellets är prisvärd, förnybar och energirik värme av sågspån och kutterspån, restprodukter från skogsbruket. När spånet torkas och pressas till pellets får man ett bränsle med högt energivärde och jämn fukthalt. Träpellets kan eldas i både kaminer, villabrännare och stora värmeverk.

Avkoppling framför pelletskaminen

Ett val med omtanke

När träd från ansvarsfullt skötta och noggrant kontrollerade skogar sågas, tar vi till vara resterna, sågspånet och tillverkar pellets.

Pelletsen tillverkas av spån som har ett känt och acceptabelt ursprung. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. 

Vi har kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.

  • Inget träd avverkas bara för att bli pellets.
  • För varje träd som avverkas på SCAs mark planteras minst två nya.
  • Vid torkning och pressning till pellets använder vi nästan uteslutande hållbar energi.

Fördelar

Fler fördelar med pellets!

Gå med i vår kundklubb!

Läs mer och gå med i vår kundklubb
Medlem i SCA Pellets kundklubb

Förnybar energi med högt energivärde

Ingen skog avverkas bara för att göra pellets

Pellets - kan motverka klimatförändringarna

Energirik pellets med hög kvalitet

Informationsblad SCA Pellets

Läs och ladda ner vårt blad med sammanställd information om vår värmepellets.

Så köper du vår pellets

Innesälj och kundservice

Personal på innesälj och kundservice

Pellets - en förädlad restprodukt

Klimatsmart whisky av hållbar energi

Alla kan förändra något

Därför har pellets olika färg

Stallpellets - pellets särskilt för djurhållning

Skylt till bulkkoppling

Läs mer och beställ