Pelletsvärme - det lönar sig fortfarande!

  • Artikel

Pellets, ska jag fortsätta med det? Är det inte billigare att värma bara med el nu? Eller kanske luftvärmepump är grejen? Här försöker vi reda ut begrepp, ge tips och exempel så du kan komma fram till vad som är bästa uppvärmningen för din fastighet. Vi utgår ifrån att du har pellets som värmekälla idag.

Det har ju blivit så dyrt med pellets!


Pellets har liksom andra bränslen, både till bilar och hus, blivit dyrare. Men är det så dyrt med pellets, egentligen? Det är mycket dyrare än för några år sedan – men om du jämför med andra alternativ, under perioden när du behöver värmen som bäst?

Har du koll på elpriset? 

När man tittar på kostnaden för el behöver man komma ihåg att den består av fler delar än bara själva elpriset. Har du t ex ett elpris på 89 öre så blir totalkostnaden, utan årskostnad och abonnemangsavgift inräknad, men inklusive moms och skatt ca 171* öre.

* Beräknat på elöverföringsavgift 9,3 öre/kWh, energiskatt 39,2 öre/kWh samt 25 % moms.

Detta består elpriset av

Hur kostnaderna för elen fördelar sig procentuellt mellan delarna elpris, elnätskostnader och skatt/moms beror på elpriset. Ju lägre elpris desto större del av totalkostnaden kommer bestå av skatter och avgifter.

Vad är bästa och billigaste uppvärmningen för min fastighet?

Hade du ett fast elpris vintern 2022/23 kan el ha varit ett bra ekonomiskt alternativ till pellets. Bristen på bioenergi påverkade tillgång och pris på pelletsråvara.Tillsammans med ökade transport– och produktionskostnader gjorde det att pelletspriserna ökade. 

Hade du däremot ett rörligt elpris var pellets troligen billigare än el, även efter avdraget elstöd. Har ditt hus självdrag fick du dessutom ventilation på köpet när du eldade.

   
Linjediagrammet nedan jämför kostnaden i kronor per kWh för el och pellets i Härnösand, elprisområde 2, eldningssäsongen 2022/23. 

Elkostnad elstöd SCA pellets 2022 2023Priserna avser rörligt elpris från Hemab och inköp av pellets på pall eller bulk från SCA. 

   

Stapeldiagrammet här under visar kostnaden för 1 kWh från el och pellets i Härnösand, elprisområde 2, i januari 2023. 

Kostnad 1 kWh el vs pellets januari 2023 Omr 2

Så har vi räknat:
El – Rörligt pris i januari 2023 (Hemab), inklusive överföringsavgift, men exklusive abonnemangs- och årsavgifter. Skatt och moms är inkluderat. Verkningsgrad elpanna 95%  Pellets på pall – till kamin, SCA pris i januari, inklusive frakt och moms. Tillagt är också kostnaden av en sotning/3 pallar/kwh. Verkningsgrad 90 %. Pellets i bulk – bulkpris i januari från SCA, inklusive frakt och moms. Verkningsgrad 85%. Vi har också lagt till kostnaden per kWh för två sotningar vid en årsförbrukning av 4,8 ton pellets.

Vad som är bästa uppvärmningsalternativet för din fastighet kan bara du avgöra

Vår ambition med denna artikel är att ge dig lite tips på vad du bör tänka på när du jämför och räknar på olika alternativ.

Ofta är kombinationer att föredra. Som t ex pellets på vintern och sol eller el på sommaren. Pelletsbrännaren och kaminen mår också bäst när de får gå längre stunder, vilket sällan är fallet på sommaren.

Många fördelar med flera värmekällor

Läs om Nils och Lenas energilösningar

Att tänka på

Har du pellets som uppvärmning idag och funderar på att sluta elda och nyttja bara el eller investera i en luftvärmepump? Här listar vi några saker att beakta.

Om du planerar att värma huset med el, tänk på att det är mer än bara kWh-priset som påverkar...

Pellets - kan drivas vid elavbrott och sköter ventilationen i många äldre hus

Men verkningsgrad då? 

Förbränning ger väl inte 100% verkningsgrad? Helt rätt. Verkningsgrad är kvoten mellan den energi (t ex pellets) man tillför och den energi (värme) man får ut. Ju högre verkningsgrad desto bättre tillgodogör sig pannan/kaminen bränslet. Verkningsgraden på moderna pelletskaminer och pannor är ca 85-90%. 


Eldar jag för kråkorna då?

Absolut inte - om du har ett äldre hus med självdrag är pannan husets hjärta som sköter ventilationen! De 10-15% värme som går ut genom skorstenen är dessutom en bra investering för att undvika fuktproblem.

När man eldar värms skorstenen och luften i ventilationskanalerna. När luften i kanalerna blir varm stiger den och det blir ett självdrag - luft strömmar genom huset. 

Tar man bort pannan så blir mer av den fuktiga inomhusluften kvar i huset och skorstenen, vilket kan leda till fuktproblem. 

Pelletskamin - mer än en mysfaktor

Mer om pelletskaminer på Pelletsförbundets hemsida