Drönarbild över plantskolan i Timrå.

Sundsvall/Timrå

I Sundsvall ligger SCAs huvudkontor, Tundals sågverk, Ortvikens massafabrik, R&D Centre, SCA Logistics, ett flertal skogliga tjänster och härifrån sker även intressanta energiprojekt. I Timrå ligger Östrands massafabrik och våra plantskolor som odlar över 100 miljoner plantor varje år.

På huvudkontoret i Sundsvall leds flera av SCAs verksamheter, det gäller exempelvis vårt hållbarhetsarbete och här finns bland annat vår organisation som jobbar med vindkraft och biodrivmedel, som tillhör affärsområde Förnybar energi. På huvudkontoret finns SCAs ledningsfunktioner på affärsområden och staber.  Vid Tunadalshamnen finns ett SCAs största sågverk samt vår inköps- och logistikverksamhet. I Sundsvall ligger också SCA R&D Centre, vår centrala forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Massaverksamheterna Östrand i Timrå och Ortviken i Sundsvall har ett stort miljöfokus med den senaste tekniken inom många processavsnitt. Ex-jobb kan göras inom process, maskinteknik, underhåll, el- automation med mera, men också inom administrativa avdelningar. SCAs underhållsorganisation har bred och även specialiserad kompetens inom bland annat mekanik, el och automation, driftsäkerhet samt investeringsprojekt. Underhåll arbetar aktivt med att utveckla partnerskap för att SCA på bästa sätt ska kunna möta en allt snabbare utveckling inom digitalisering och automatisering.

SCAs plantverksamhet NorrPlant i Timrå består av Bogrundets och Wifstamons plantskolor. Här finns möjligheten att fördjupa sig i plantornas tillväxt och behov av skydd mot skadeinsekter. Vi har den mest omfattande plantkvalitetsuppföljningen i landet. Under plantans uppväxt följer vi den noga och analyserar regelbundet plantans vitalitet, balansen mellan rot- och gröndel samt näringssammansättningen.

Sök jobb här!

Flygfoto över Tunadals sågverk.

Tunadals sågverk