Närbild på en medarbetare i skogen.

Vad gör vi på SCA?

Hela SCA drivs av skogens kraft. Vi är Europas största privata skogsägare och den fantastiska träfibern är vår främsta tillgång. Ansvarsfullt skött räcker den för evigt.

Vi tar vara på träfibern på allra bästa sätt och erbjuder hållbara produkter för kunder världen över, bland annat trävaror, förpackningspapper och massa. På våra marker finns miljövänlig vindkraft och av restprodukter från skogen och skogsindustrin tillverkar vi biobränslen, biodrivmedel och biokemikalier.

Vi jobbar också med effektiva logistiklösningar, både på land och till sjöss. Dessutom har vi ett brett utbud av tjänster för skogsägare som vill bedriva ett lönsamt och hållbart skogsbruk.

Genom vårt forskningscenter SCA R&D Centre, ser vi till att alltid ligga i yttersta framkant.

Vi är 3 300 medarbetare och de allra flesta jobbar i Norrland, från Söderhamn och norrut. Huvudkontoret ligger i Sundsvall, men vi erbjuder möjlighet till jobb på över 40 norrländska orter.