Skog mot berg.

Kriskommunikation

SCA strävar efter att vår kriskommunikation ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgrupperna. När det behövs så samordnar vi kommunikationen med organisationer som har ansvar för samhällets funktioner, exempelvis räddningstjänst, kommuner och länsstyrelser.

Vi har rutiner för hur vi ska agera vid en kris och en tydlig ansvarsfördelning. Det är kommunikationsdirektören som är kommunikationsansvarig.

Webbplatsen www.sca.com är navet där all krisinformation ska finnas samlad. Vi kommunicerar även genom andra kanaler beroende på situation, det kan exempelvis vara särskilda informationsträffar eller i sociala medier.

Vid en kris ger SCA löpande information till press, radio och tv. Vid händelser som berör närboende och allmänhet samarbetar vi med SOS Alarm och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. De driver telefonnumret 113 13 respektive kriswebben www.krisinformation.se, där allmänheten kan få information.

SCAs anställda informeras via intranätet och andra interna kanaler medan journalister hänvisas till SCAs pressjour på telefonnummer 060-19 33 01. 

Presskontakt