Tvätt- och bagarstuga

Den kombinerade tvätt- och bagarstugan är uppförd av timmer och utvändigt klädd med stående panel.

Lyssna.mp3

Här bakade bruksfamiljerna spis- och tunnbröd i stora mängder. Mjölet kom från brukets egen kvarn. Än idag bakas bröd i bakugnen.

Tvättstugedelen av byggnaden var också flitigt använd av kvinnorna vid bruket. Efter kokning i tvättstugans järngryta sköljdes tvätten direkt i Kyrkdammen. Så sent som på 1930-talet kunde man se hur kvinnorna stod i tunnor nedsänkta i vattnet och bankade och sköljde sin tvätt.

Byggnaden uppfördes i senare hälften av 1800-talet.

Kvinnor och barn vid Galtströms bruk på 1880-talet.
Kvinnor och barn vid Galtströms bruk på 1880-talet.