Om SCA Skog

Affärsområde Skog förvaltar SCAs innehav på 2,7 miljoner hektar mark i norra Sverige och i Estland, Lettland och Litauen. Verksamheten ansvarar för skötseln av de egna skogarna, avverkning och inköp av virke att kunna förse SCAs industrier med råvara.

SCA Skog har cirka 450 medarbetare på över 40 orter från Söderhamn i söder till Pajala i norr. Den lokala förankringen är viktig för oss för att kunna vara nära våra skogar och för att kunna erbjuda bästa service till de skogsägare som anlitar oss. 

Vår verksamhet är indelad i fem funktioner: Marknad, Skog och skötsel, Produktion, Industriförsörjning och Baltikum. Det finns också fem staber som arbetar övergripande för hela verksamheten: HR, Markjuridik, Ekonomi, Teknik och digitalisering samt Verksamhetsledning. 

Marknad

Marknadsfunktionen ansvarar för våra affärsrelationer med privata skogsägare som äger skog i norra Sverige. Våra virkesköpare köper virke från dem, samtidigt som vi erbjuder en bred palett av skogliga tjänster så att skogsägare kan bedriva ett hållbart och lönsamt skogsbruk.

Ambitionen är att de få ut så mycket som möjligt av sin skogsfastighet, oavsett om det handlar om tillväxt, pengar eller att efterlämna en välmående skog till nästa generation. I vår digitala tjänste Skogsvinge finns allt en skogsägare behöver för att sköta sin skogsfastighet och sina skogsaffärer. 

Produktion

Planering i skogen

Produktionsfunktionen ansvarar för all avverkning som sker i SCAs regi, oavsett om det är hos privata markägare eller i SCAs egen skog. SCA har cirka 20 egna maskinlag men merparten av avverkningsarbetet sker med hjälp av lokala entreprenörsföretag. En viktig del i arbetet är att stötta lokala entreprenörer i deras affärsutveckling.

Skog och Skötsel

Skog och skötselfunktionen ansvarar för skötseln av SCAs egen skog och utförandet av alla skogsvårdstjänster. Merparten av våra skogsvårdsåtgärder så som markberedning, plantering och röjning sker med hjälp av lokala entreprenörsföretag. Avdelningen Kross och väg arbetar med vägbyggnationer och säljer krossmaterial till väg- och anläggningsprojekt.

I funktionen ingår även naturvårdsspecialister som stöttar verksamheten med råd och stöd vad gäller naturvård och miljöhänsyn för att bevara och utveckla livsmiljöer som gynnar biologisk mångfald.

I Skog och skötsel ingår även SCAs plantverksamhet med plantskolorna Bogrundet och Wifstamon. De två plantskolorna bildar vår plantverksamhet NorrPlant som kan odla över 100 miljoner plantor årligen. 

Industriförsörjning

Industriförsörjningsfunktionen ansvarar för råvaruförsörjningen till SCAs industrier och sågverk i norra Sverige. Råvaran omfattar timmer, massaved, cellulosaflis och bränsleråvaror. Funktionen ansvarar även för SCAs virkesaffärer med andra branschföretag. 

Industriförsörjnings logistikavdelning hanterar alla virkestransporter från skogen till virkesterminaler och industrier, oavsett om det sker med timmerbilar eller tåg. SCA har elva egna virkesterminaler i norra Sverige. Tack vare våra virkesterminer kan vi transportera virke effektivt och miljövänligt med tåg från inlandet till kusten. 

Baltikum

Funktionen Baltikum ansvarar för SCAs baltiska verksamhet med virkesinköp och sköter skogsinnehavet i Estland, Lettland och Litauen. Vi har kontor i alla tre länder och tre egna virkesterminaler i Estland och Lettland.

Du kan läsa mer om SCA i Baltikum här

Med skogen som arbetsplats

Läs mer om en karriär på SCA