Våra massabruk

Affärsområde massa omfattar Östrands massafabrik som tillverkar NBSK, samt vår nya anläggning för CTMP, Ortvikens massafabrik vid Ortvikens industriplats. Båda anläggningarna tillhör de främsta i världen när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och miljöprestanda.

En världsledande massaproducent

Östrands massafabrik

Ny massafabrik för CTMP

Ortvikens massafabrik

Senaste nyheterna från våra massabruk