Våra massabruk

Affärsområde massa omfattar Östrands massafabrik som tillverkar NBSK massa, fabriken är en av de främsta i världen när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och miljö. Nu tredubblas CTMP kapaciteten i en ny anläggning, Ortvikens massafabrik vid Ortvikens industriplats.

En världsledande massaproducent

Östrands massafabrik

Ny massafabrik för CTMP

Ortvikens massafabrik