Centipede – för ett mer skonsamt skogsbruk

Centipede är ett samverkansprojekt mellan SCA, sju andra skogsbolag och skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest. Målet är att utveckla framtidens hållbara skogsmaskin som kombinerar skonsamhet, ökad produktivitet samt förbättrad förarmiljö.

Logotyp för Centipede

Svenskt skogsbruk står inför viktiga utmaningar och frågan om hållbarhet är i centrum. Därför har SCA, Södra, Sveaskog, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest sedan 2019 tillsammans utvecklat en ny skogsmaskin för ett mer skonsamt skogsbruk. 

Konceptmaskinen, som kallas Centipede, är med sin innovativa teknik byggd för att möta skogsbrukets utmaningar och har tre viktiga fördelar: Skonsam med lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. 

Många fördelar

Maskinen är byggd för att reducera risken för markskador, öka transporthastigheten samt minska helkroppsvibrationerna för föraren. Maskinen har ett nyutvecklat bandsystem med en stor understödsyta mot marken. Maskinen har även ett heldämpat chassi som hanterar vibrationer, vilket medför att maskinens hastighet kan ökas markant utan att vibrationerna gör det.

Med den nyutvecklade tekniken kan Centipede både köras på trakter som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning, så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper.

– Skogsbranschen och Komatsu tar nu tillsammans ett stort tekniksprång med en maskin som är skonsammare för miljö och förare samtidigt som vi får ett effektivare virkesflöde. Med Centipede kan vi möta utmaningen med allt kortare perioder av tjälad mark och därför är maskinen ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp.

Centipede kan ta sig fram avsevärt snabbare i terrängen och den tillåter dessutom större last än Komatsu 855, som använts som referens. Båda dessa egenskaper skapar förutsättningar för betydande produktivitetshöjningar. Dessutom har Centipede i simuleringar visat sig minska bränsleförbrukningen med upp till 15 procent i mjuk terräng, något som också är positivt för både miljön och lönsamheten.

Testkörningar i olika miljöer

Under hösten 2022 genomförde Skogforsk ett antal olika testkörningar på olika typer av marker. Och i december gick maskinen ut på turné hos de deltagande bolagen för att ytterligare pröva den i olika miljöer. SCA var först ut att få provköra maskinen under några veckor i januari och februari 2023.

– Vi har testat Centipeden i mer praktiska fältförsök för att se hur den fungerar i när man kör den i mer driftliknande förhållanden. Under perioden som den kördes så var det både sträng kyla och töväder som gav ett vinterföre som både var isigt och med ”klabb”snö, alltså kramsnö. Vi jämförde även Centipeden med en vanlig skotare för att se om Centipeden ger mindre markpåverkan så som det är tänkt. Och våra körningar såg mycket lovande ut, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog.

– Det finns många möjligheter med maskinen, säger Thomas Persson, verksamhetsutvecklare vid SCA Skog och en av två testförare.

Under den tid som maskinen kördes på SCA-mark i Sollefteåtrakten kunde de två förarna skota ut ca 2 230 kubikmeter virke.

– Det gick förvånansvärt bra, trots att det var ingen tjäle och en mycket blöt trakt. Vi lastade ca 15 ton per gång, vilket motsvarar en mellanstor skotare, säger Thomas Persson och fortsätter:

– Det var klart positivt och roligt att få köra den. Maskinen gick mjukt över marken och har bra bärighet. Där en skördare och vanlig skotare orsakar spår i marken glider Centipeden bara över. Inte heller en passage över ett krondike gav några spår efter maskinen. Och förarkomforten är också bra.

Testkörningarna visar på Centipedens potential, även om det återstår mycket arbetet med att få fram en maskin för marknaden.

– Centipeden visar att det går att utveckla en mer skonsam maskin som kan köra på blöta trakter oavsett årstid, utan att orsaka markskador, säger Magnus.

Se filmerna från testkörningarna nedan.

Centipeden testkörs

Testkörning vintertid på SCA-mark

Testkörning i olika miljöer

Mer om Centipede

Mer om Centipede