Fjärrstyrd virkeslastare

Världspremiären av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare på vår virkesterminal i Timrå i november 2021 var ett viktigt steg mot fjärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. Säkrare arbetsmiljöer för vår personal är också viktigt och en del i vårt hållbarhetsarbete.

SCA har medverkar i det treåriga forskningsprojektet Remote timber – Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare – som avslutades i augusti 2022. I projektet har SCA samverkat med Mittuniversitetet, Volvo CE, Telia, Biometria samt Skogforsk. Målet med projektet var att undersöka hur ny teknik över 5G-nätet kan göra det möjligt att i framtiden bemanna de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige med fjärrstyrda virkeslastare.

​​​​​​​I november 2021 testades en fjärrstyrd virkeslastare på SCA:s virkesterminal i Torsboda i Timrå kommun. Virkeslastaren, en ombyggd Volvo L180 höglyft som utrustats med uppkopplade kameror och sensorer, fjärrstyrdes från en kontrollstation på virkesterminalen. Genom Telias 5G-teknik skickas all data utan fördröjning, vilket gör att föraren får samma upplevelse på distans som i själva maskinen. Det är helt avgörande för att kunna genomföra fjärrstyrningen med precision och på ett säkert sätt.

Resultaten under testveckan var lyckade och visade att den nya tekniken kan möjliggöra fjärrstyrda terminaler, något som effektiviserar arbetet och ger förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete.

– Det här är ett mycket bra projekt där vi fått prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans. Projektet ligger helt i linje med SCAs ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoma fordon och bättre förarstöd. Det är också en viktig del i att göra skogsbruket ännu mer hållbart. Med fjärrstyrda terminaler kan vi förbättra arbetsmiljön för förarna, öka tillgängligheten på terminalerna och effektivt nyttja våra maskiner, säger Magnus Bergman, chef för stab teknik och digitalisering vid SCA Skog.

Under testveckan på Torsboda styrdes lastaren från en container en bit i från virkesområdet. I den hade Volvo byggt upp förarmiljön med en likadan stol som finns i lastaren och fem skärmar som visade totalt 11 kamerabilder. Härifrån fjärrstyrde två erfarna SCA-förare lastaren.

­– Det är jätteroligt att få vara med och testa fjärrstyrning. Fördelen är sikten är bättre då kamerorna gör att jag se mer än vad jag gör i maskinen, men jag saknar maskinkänslan och ljudet, säger Mats Haapala, en av de två chaufförerna.

Bakom forskningsprojektet Remote Timber står Biometria, Mittuniversitetet, SCA, Skogforsk, Telia och Volvo Construction Equipment. Forskningsprojektet finansieras av de deltagande parterna och av VINNOVAs program för Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI.

Lägre kostnader och bättre arbetsmiljö

Till Vinnovas hemsida

Testkörning av fjärrstyrd virkeslastare