Vy över Munksunds pappersbruk

Munksunds pappersbruk

Vi tillverkar förpackningspapper med vitt eller brunt ytskikt för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

Vid fabriken tillverkas en allt större andel av förädlade produkter. Munksunds pappersbruk är en välinvesterad fabrik som vi är stolta över. 2013 gjordes stora investeringar för ökad kraftlinerkapacitet och förbättrade kvalitetsegenskaper på våra produkter. 

Produktion och kapacitet

Hållbar produktion