Vy över Obbola pappersbruk

Obbola pappersbruk

Vi tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

SCA har funnits i Obbola i över 100 år. Från början tillverkades enbart sulfatmassa och 1975 invigdes världens bredaste pappersmaskin för tillverkning av kraftliner. Vi är mycket stolta över vår moderna fabrik, som efter omfattande investeringar idag har ett helt nytt massabruk.

Vi har nu expanderat pappersbruket ytterligare och byggt en ny pappersmaskin. Produktionen i Obbola ökar från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton årligen för att möta förväntad ökning av efterfrågan på förnybara förpackningar. Investeringsbeloppet uppgår till 7,5 miljarder SEK.

Vi kallar vår produkt för kraftliner, som är ett kraftigt, oblekt papper som utgör ytskiktet i wellpapp.

Världens största pappersmaskin

Förpackningspappersmaskin

Produktion och kapacitet

Hållbar produktion

Tillgång till lång och stark nordisk färskfiber, möjliggör produkter med hög kvalitet och miljöprestanda. Produkternas kolspår har minskat med 30 % under en 10-årsperiod.

Vi har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet samt är även FSC®- och PEFC-certifierade. Vi använder biobränsle istället för olja och ungefär hälften av den el vi använder, tillverkar vi själva.

Nyheter Obbola

Prenumerera på vårt informationsbrev

Läs mer här