Världens största kraftliner-maskin har startat i Västerbotten

  • Nyhet
  • Förpackningspapper
  • Koncernnyheter

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har tagits i drift i västerbottniska Obbola, utanför Umeå. Sammantaget är det ett industriprojekt på 7,5 miljarder kronor som blivit klart före tidsplan och inom budget som kraftigt ökar möjligheterna att producera förpackningsmaterial som kan ersätta plast.

- När vi är på full kapacitet så ökar kapaciteten från 450 000 ton till 725 000 ton på årsbasis, så vår förnybara kraftliner kommer kunna ersätta väldigt mycket plast och samtidigt stärka vår anläggnings konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Gustaf Nygren, fabrikschef för SCA Obbola.

Gustaf Nygren, fabrikschef vid Obbola pappersbruk.

Investeringsprojektet Expansion Obbola har haft en totalbudget på 7,5 miljarder kronor, var av cirka 1 miljard avser miljöförbättringar på industriplatsen. Bland annat har en biobränsleeldad mesaugn med potential att fasa ut fossila drivmedel och spara 20 000 ton koldioxidutsläpp installerats på anläggningen.

Den nya kraftlinermaskinen är tillverkad av tyska Voith och leveranserna av maskindelarna till den 250 meter långa maskinen har vägts upp till cirka 11 000 ton. Kraftliner är en pappersprodukt som framför allt används för det yttre lagret av korrugerade kartonger (wellpapp).

- Det är en imponerande maskin och ett unikt projekt som trots det stökiga omvärldsläget, med pandemi, krig och inflation, kunnat genomföras snabbare än tidplan. Det är ett fint kvitto för projektorganisationen och all inblandad personal, säger Gustaf Nygren.

När Obbola når full kapacitet beräknas maskinen kunna producera 725 000 ton kraftliner varje år. Vägen till full kapacitet kräver en ny returfiberlinje, som ska rymmas i den gamla maskinsalen och stå färdig till sommaren.

- Vi räknar sedan med en period av intrimning och upprampning med målet att nå full kapacitet 2026. Obbola kommer då att vara en mycket effektiv och konkurrenskraftig anläggning med en produkt som har marknadens lägsta kolspår och kommer vara av största vikt för omställningen från oljebaserat förpackningsmaterial, säger Gustaf Nygren.

Vid sidan av uppgraderingen av maskinen så har även industriplatsens övriga lokaler uppgraderats med nya kontorsutrymmen och nya skywalks som ökar säkerheten för personer som vistas på fabriksområdet.

Skärmar för styrning och övervakning.

Sammantaget har ett 100-tal elbilsladdare installerats på industrin och totalt 1 610 kubikmeter trä har använts som byggmaterial i projektet. Det innebär att byggnaden långsiktigt bundit in cirka 1449 ton kol i konstruktionerna.

- Maskinen är hjärtat för affären och det är affären att skapa förnybart material som också driver den stora klimatnyttan, men vi har också försökt få skogsindustrins hållbara råvara att genomsyra hela projektet och det tycker jag att vi lyckats väldigt bra med, säger Gustaf Nygren.

Foto: Henrik Olofsson