Tjärdalsberget

Med syftet att utveckla mer vindkraft undersöker SCA möjligheten att etablera en vindkraftpark i Sundsvalls kommun.

Som mest planeras 22 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 290 meter inom projektområdet.

Den uppskattade nettoproduktionen av el från 22 vindkraftverk i området förväntas kunna uppgå till 550 GWh per år, vilket motsvarar årsbehovet av hushållsel för ungefär 110 000 hushåll. Den faktiska nettoproduktionen av el kan dock bli ännu högre med hänsyn till teknikutvecklingen.

Projektets nyckelfakta

Teknologi:Vindkraft
Fas:Planering
Antal turbiner:max 22
Höjd:max 290 m
Uppskattad produktion:550 GWh

Aktuellt i projektet

Biologisk mångfald

Läs mer om vårt arbete med biologisk mångfald

Kontaktuppgifter

Carina Viklund, Projektledare

Carina Viklund

Projektledare

Susanne Jansryd, Projektledare

Susanne Jansryd

Projektledare