Innovation och forskning

SCAs innovationsprocess är djupt förankrad i koncernens strategi och affärsmodell. SCA R&D Centre är företagets gemensamma forskningsenhet. Allt utvecklingsarbete baserar sig på trender, kund- och konsumentinsikt, ny teknologi, hållbarhetsaspekter och produktsäkerhet.

Med en välutvecklad innovationsmetodik och nära kontakt med kunder driver SCA ett dedikerat innovationsarbete för att möta dagens utmaningar såväl som för att vara förberedd att möta framtiden med förändrade marknader och nya kundkrav. Innovationsarbetet skapar värde i verksamheten genom att det ökar kundnyttan och minskar kostnaderna genom att öka effektiviteten, till exempel med avseende på hur vi använder råvaror och optimerar transporter. Detta innebär både minskad miljöpåverkan och sänkta kostnader.

Genom innovation förbättrar vi befintliga produkter, tillfredsställer nya behov och bygger våra varumärken. Innovation handlar också om att utveckla serviceerbjudanden där tex digitalisering innebär nya omfattande möjligheter.

SCA R&D Centre

R&D Centre

Forest Business Accelerator

Forest Business Accelerator

Här nedan finns några exempel på innovationer samt forsknings- och utvecklingsarbeten inom SCA. Du kan läsa mer om innovationer inom våra olika verksamheter genom att gå in på länkarna ovanför sidan.