Optimerad lådtillverkning med hjälp av simulering

  • Nyhet
  • Förpackningspapper
  • Forskning och innovation

En stor del i SCA Containerboards innovationsarbete utgår från samtal och att lyssna på kundernas idéer och behov. I slutändan handlar det om att hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga. En sådan affärsstärkande innovation är SCA Smart Box – ett digitalt verktyg för att testa olika kombinationer för wellpapp snabbt, enkelt och riskfritt.

Vad är SCA Smart Box?

Olle Söderström
Olle Söderström, Produktspecialist
SCA Containerboard

Smart Box är ett simuleringsverktyg, framtaget av SCA Containerboard och SCAs forskning, som samlar kunskap och samband om design av wellpapp- och förpackningar och låter kunder testa olika konstruktioner utan risk för onödig åtgång av material, tid eller pengar.

-  Det finns en stor kunskap och erfarenhet av designmöjligheter för wellpappförpackningar i och med SCAs långa historik både inom wellpapp- och kraftlinertillverkning. Den kunskapen har implementerats i Smart Box, berättar Olle Söderström, produktspecialist på SCA Containerboard.

Vad är de främsta fördelarna för våra kunder?

Det SCA Smart Box framför allt kan hjälpa wellpapptillverkare med är att spara tid, materialkostnad, spill och dyra misstag i sin designprocess. 

- Genom att de inte behöver konstruera förpackningslösningar utan simulera dem i realtid och få fram resultat som annars skulle kräva flertalet tester, förklarar Olle.

- Vi ser det som ett mervärde att kunna erbjuda Smart Box som stöd i kundernas designprocess för att de ska bli mer framgångsrika. Men Smart Box användas även för att möjliggöra för oss på SCA Containerboard att jämföra våra produkter i olika wellsammansättningar och lådkonstruktioner – dels för att driva på produktutvecklingen, dels stötta och rekommendera kunderna i val av produkt, berättar han.

Men även information om kolspår, för att förstå miljöpåverkan, och alternativ för livsmedelssäkerhet är viktigt att erbjuda kunderna.

Vad händer med SCA Smart Box framöver?

Olle förklarar att verktyget utvecklas hela tiden utifrån kundernas behov. Det är ett nära samarbete med utvecklarna av verktyget för att få simuleringarna och jämförelserna så precisa som möjligt. 

- Användarvänlighet är också något som är viktigt. En av de senaste förbättringarna är att det går att spara egna materialkombinationer, standardkvalitéer, så att användaren snabbt och enkelt kan använda dem i sina olika projekt, förklarar Olle.

Det finns en stor potential i Smart Box som fler av SCA Containerboards kunder kommer att kunna ta del av i framtiden.