Du kan välja mellan fyra olika typer av affärsformer när det är dags för dig att sälja ditt virke.

Avverkningsuppdrag

Du och din virkesköpare kommer överens om ett pris för avverkningsarbetet. Virkespriset beräknas efter aktuell prislista enligt våra avtal och vi sköter avverkningsarbetet och alla transporter till industri där virkets volym och värde fastställs. För beräkning av avverkningsuppdragets nettovärde används vanligtvis en verklig avverkningskostnad. Affärsformen Avverkningsuppdrag kallas även Ursprung 5 och är den affärsform som används mest i dag.

Leveransrotköp fast pris

I avtal fastställer vi ett fast nettopris som ett totalt snittpris per m3fub, exklusive bränslesortiment som har ett eget pris. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 6.

Leveransrotköp fast pris per sortiment

I avtal fastställer vi ett fast nettopris per sortiment per m3fub. Vi sköter avverkningsarbetet och transport till industrin där virkets volym fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 7.

Leveransvirke vid väg

I avtal fastställs vilken prislista som ska ligga till grund för beräkningen av virkesvärdet. Du som skogsägare avverkar och transporterar själv virket fram till skogsbilvägen. Vi ordnar transport till industri där virkets volym och värde fastställs. Den här affärsformen kallas även Ursprung 3.

Handshake. Handslag

Virkesprislistor

Vill du sälja virke? Ta del av våra virkesprislistor för avverkningsuppdrag och leveransvirke.

Till prislistorna