Utdelning av Essity

Fördelning av anskaffningskostnad för SCA-aktier med anledning av utdelning av aktier i Essity Aktiebolag

Skatteverket har beslutat att av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie A, bör 21 procent hänföras till dessa aktier och 79 procent till erhållna aktier i Essity AB, serie A. Av anskaffningskostnaden för aktier i SCA AB, serie B, bör 20 procent hänföras till dessa aktier och 80 procent till erhållna aktier i Essity AB, serie B.

För ytterligare information, se Skatteverkets Allmänna råd, SKV A 2017:12.