Timmerbil kör genom byn Laggerberg

SCA kör vidare med geofencing

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Digital hastighetsbegränsning för timmerbilar fungerar bra på sträckor med mycket bebyggelse och åkerierna har ett stort engagemang för säkrare timmertransporter. Det visar geofencingprojektet som SCA har gjort tillsammans med Trafikverket. – Vi fortsätter att nyttja tekniken på både befintliga sträckor och nya, säger Lars Nolander, logistikchef vid SCA Skog.

SCAs arbete för att skapa säkrare virkestransporter har pågått i några år och den senaste insatsen var att prova digital fartbegränsning, så kallad geofencing, på fyra utvalda sträckor i Västernorrland och Jämtland där vägen går genom byar eller bostadsområden med många boende längs vägen. Tekniken innebär att man med hjälp av gps-punkter skapar zoner där bilen känner av när det är dags att anpassa hastigheten. Fyra åkerier och närmare 40 timmerbilar har varit engagerade i projektet.

Lars är glad att SCA har fått chansen att testa geofencing.

– Vi har lärt oss massor. Tekniken fungerar som en automatisk farthållare som någon annan slår i gång och den ger en bra trafikrytm. Åkerierna är väldigt positiva och engagerade.

Chauffören Christoffer Söderblom, som kör för Ferm-gruppen, ger tekniken högt betyg

– Tekniken är ett väldigt bra hjälpmedel på vägar med lägre hastigheter och mycket bebyggelse precis intill. Den gör att man blir ännu mer på tårna.

Hand på ratt
När bilen kommer in i en zon tänds en symbol med gällande hastighet på instrumentpanelen och en ruta med texten ”Anpassad till hastighetsbegränsad zon” dyker upp.

Utforma zonerna rätt

En lärdom som gjorts under projektets gång är att det är viktigt att utforma zonerna på rätt sätt.

Chaufför och timmerbil

– Det krävs en del finjusteringar för att chauffören ska hinna bromsa in och nå den angivna hastigheten i tid och sedan hinna gasa upp när zonen slutar. Det har fungerat olika bra på olika sträckor så troligen har vägens utformning när det gäller lutning, vägkrön och annat en viss betydelse liksom hur bra gps-signalerna fungerar, säger Lars.

Som en säkerhetsåtgärd kan chaufförrna göra så kallade genomtramp om en trafiksituation uppstår och gasa på trots att bilen är i en zon.

– Jag har aldrig gjort ett genomtramp. Men det är väldigt bra att det är möjligt att göra det, till exempel vid en så kallad fällknivsverkan, alltså då hjulen låser sig och släpet glider i sidled och viker ihop sig mot bilen. Då måste man gasa för att kunna räta ut ekipaget, säger Christoffer och tillägger:

– Det här är ett riktigt bra hjälpmedel för att kunna hålla rätt hastighet. Jag vill inte vara utan tekniken, den hjälper mig under körning och bidrar till att skapa bättre trafiksäkerhet och gör det tryggare för alla inblandade.

Stor potential

Lars ser en stor potential för geofencingtekniken.

– Vår tanke är att ta med fler åkerier och aktivera nya sträckor. Vi har redan lagt till en sträcka i Sillre längs väg 86. Tekniken är lätt att applicera och den finns redan i alla nya Scania-bilarna så varför inte nyttja den. Sedan hoppas jag fler lastbilstillverkare följer efter. Och tekniken har många användningsområden förutom för timmertransporter. Den skulle fungera bra för exempelvis personbilar, bussar och förbi vägarbeten.   

Foto: Olle Melkerhed

Mer om geofencingprojektet

Läs mer och se filmen