Drönarbild över Munksunds pappersbruk.

Samråd - SCA Munksund för utökad produktion

SCA Munksund planerar att öka linerproduktion och produktion av sulfat- och returmassa.

SCA Munksund planerar att öka produktionen till 520 000 ton liner per år samt sulfatmassa till 380 000 och returfibermassa till 200 000 ton. Huvuddelen av producerad sulfatmassa är oblekt och en mindre del är blekt massa, upp till 130 000 ton/år.

Läs mer i samrådsunderlaget: SCA Munksund_Samrådsunderlag

Mer information och kontakt

Vid eventuella frågor, kontakta Magnus Cederlund, e-post: magnus.cederlund@sca.com.