En drönarbild över en skogsvy.

FNs globala mål

Globala målen är en ambitiös agenda för hållbar utveckling som världens länder antog 2015. Målen ska säkra frihet, välstånd och miljö för framtida generationer. SCA bidrar direkt eller indirekt till samtliga 17 mål.

De globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 är en handlingsplan som världens länder har enats om. Det är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agendan innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

Hållbarhetsmålen används som ramverk för nationella planer, internationella åtaganden och inom den privata sektorn. Tack vare SCAs hållbarhetsstrategi bidrar vi till samtliga mål.

Mål 1 och 2

Mål 3 och 5

Mål 4 och 8

Mål 6 och 14

Mål 7 och 9

Mål 10 och 11

Mål 12 och 13

Mål 15

Mål 16 och 17