Umeå-Terminal i Holmsund

Samråd - Nytt tillstånd för Umeå Terminal, Holmsund

Idag driver SCA Logistics AB verksamhet avseende mellanlagringsverksamhet på Umeå Terminal i Holmsunds hamn. Verksamheten består främst av mottagning/lastning av balar av wellpapp, kontroll av balarnas kvalitet (borrprovning), lagring och lossning av balar.

SCA har idag tillstånd att mellanlagra totalt 45 000 ton icke-farligt avfall (wellpapp) och avser att lämna in ansökan om nytt utökat tillstånd för att mellanlagra upp till 60 000 ton icke-farligt avfall (wellpapp). Utöver nuvarande ytor för mellanlagringsverksamheten avser SCA att även använda ett till område (Holmsund 2:54) för verksamheten.

Läs mer i samrådsunderlaget, undersökningssamråd: Utökat tillstånd Holmsund hamn

Mer information och kontakt

Vid eventuella frågor eller synpunkter, kontakta Steve Harley, e-post: steve.harley@sca.com. Eventuella synpunkter lämnas skriftligt senast 30 juni 2024.