Unikt kunskapsprogram för våra kunder

För att ytterligare förbättra och stärka samarbetet med våra viktigaste kunder har vi initierat ett nytt program som vi kallar SCA Pulp Summit.

Programmet bygger på en rad lärdomar som vi arbetat upp inom SCA genom åren. Men enkelt uttryckt innebär det att ju bättre vi lär känna våra kunders utmaningar, ju bättre kan vi hjälpa till att stärka våra kunders konkurrenskraft.

Möten på chefsnivå

Vi erbjuder regelbundna möten med enskilda kunder, där vi bjuder in seniora beslutsfattare på kundsidan som får träffa motsvarande nyckelpersoner från SCA (därav namnet "summit"). Målet är att under strukturerade former identifiera kritiska faktorer i vårt gemensamma samarbete och initiera en plan för att förbättra eller lösa dessa.

Fokus på affären

Fokus från båda parter skall naturligtvis vara att stärka konkurrenskraft och lönsamhet.