Att bygga i trä är framtiden

SCA har valt att fokusera framför allt på träindustri och byggvaruhandel. Två marknadssegment där vår unika råvaras egenskaper är efterfrågade och där utsikterna till lönsam tillväxt bedöms som bäst. Vår affär ska bidra till att hela stocken genererar träprodukter med så god lönsamhet som möjligt.

Med våra senvuxna norrländska skog har vi de bästa förutsättningarna för att ta fram högkvalitativa träprodukter. Anpassat för våra olika kunder och segment utifrån behov. Vår ved har hög andel kärnved och små kvistar, vilket gör den lämpad för synligt trä, interiöranvändning och produkter med höga kvalitetskrav, såsom inner- och ytterpanel. 

Som leverantör till träförädlande industri tillverkar vi kundanpassade produkter som passar väl in i kundernas fortsatta förädling. Kunderna är främst tillverkare av möbler, dörrar, fönster, golv och tak. Även produkter för emballage är en viktigt del i vårt utbud. Läs mer om våra olika produktsegment nedan.

Trä för bygghandel och slutkonsument

Läs mer

Trä för industriellt byggande

Läs mer

Sågade trävaror