Våra värderingar

Vi eftersträvar alltid att arbeta mot ökad hållbarhet, kvalitet och miljö.

Hållbarhet

SCA Logistics arbetar fortlöpande för att förbättra bolagets miljöinsatser, samtidigt som vi utvecklar verksamheten i en socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Vi vill att våra tjänster ska kännetecknas av hög tillförlitlighet.

Kvalitet

SCA Logistics ska leverera godset till rätt adress, i rätt mängd, rätt tid och utan skador. Vi ska alltid eftersträva att agera proaktivt för att minska effekterna av eventuella störningar eller hinder i leverantörskedjan. Vi ska arbeta för att förutse kundernas framtida behov och föreslå lösningar.

Miljö 

SCA Logistics ska utföra sin verksamhet på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Miljöåtgärder ska vara ekologiskt motiverade, tekniskt genomförbara och ekonomiskt försvarbara.

Det innebär att SCA Logistics:

  • Ställer miljökrav på våra leverantörer och systematiskt utvärderar deras miljöinsatser
  • Samarbetar med leverantörer och kunder för att hitta lösningar som minskar miljöpåverkan från transporter
  • Främjar energieffektiva transporter och transportföretag som använder miljövänlig teknik
  • Arbetar för att förhindra föroreningar av luft, mark och vatten
  • Följer lagar och förordningar som gäller för bolaget
  • Arbetar med kontinuerliga förbättringar för att uppfylla miljömålen

Hållbarhet för SCA

Hållbarhet