Vi maximerar värdet ur varje stock

För oss är det självklart att en klimatsmart produkt ska tillverkas av en klimatsmart industri. Därför arbetar vi ständigt med att effektivisera våra anläggningar och användningen av våra resurser. Allt för att göra nyttan av våra produkter så stor som möjligt för såväl kund som klimat.

Ett bättre klimat kräver att vi bygger mer i trä

Läs mer

Vårt klimatavtryck idag

Läs mer

Ur skogens kraft kommer hållbara virkesprodukter

Läs mer

Vår resa mot en fossilfri sågverksindustri

En trygg och säker arbetsmiljö är avgörande

Senaste nytt om hållbarhet