SCAs nya virkesemballage under tillverkning hos Trioworld.

Nytt emballage av 70 procent återvunnen plast

  • Nyhet
  • Träprodukter
  • Hållbarhet

Emballage runt virkespaket ska skydda mot väta, smuts och solens strålar. Det ska dessutom vara tåligt så att det inte rivs sönder under transporten.   – Nu har vi tagit fram ett nytt emballage som består av 70 procent återvunnet material, utan att vi tummar på kvaliteten. SCA Wood blir först på marknaden med ett emballage som har en så hög andel återvunnen plast, säger Tom Rautakorpi, produktspecialist på Trioworld.  

Emballagen tillverkas av Trioworld och bedöms ge 54 procent lägre växthusgasutsläpp, jämfört med samma produkt gjord av jungfrulig plast.

Emballagen under tillverkning hos Trioworld.
Emballagen under tillverkning hos Trioworld.

- För att öka vår redan stora klimatnytta är det viktigt att steg för steg minska ner de egna utsläpp som kvarstår. Vi har länge tittat på vad vi kan göra bättre när det gäller emballaget och det är positivt att vi nu kan flytta fram positionerna här, säger Jerry Larsson, affärsområdeschef för SCA Wood.

Som koncern var SCA klimatpositiva med nästan 13 miljoner ton koldioxidekvivalenter under år 2023, vilket kompenserar för nästan en fjärdedel av Sveriges territoriella utsläpp. Vid sidan av de stora nyttorna som skapas i växande skogar, kolinlagring i produkter och när förnybara produkter så fortsätter arbetet med att minska bolagets fossila utsläpp.

Ett framgångsrikt arbete med att minska de egna utsläppen är en nyckel i att ytterligare förstärka klimatnyttan.

Med det som bakgrund har SCA ingått ett samarbete med svenska Trioworld i syfte att ersätta delar av de befintliga virkesemballageen från flera sågverk och hyvlerier med likvärdiga som till 70 procent består av återvunnen plast*.

- De sågade produkterna är klimatsmarta på så vis att trädet under sin tillväxt binder stora mängder koldioxid och när det sen används som konstruktionsvirke så kan man ersätta exempelvis betong eller andra material som har stora utsläpp. Sen blir själva konstruktionen ett långtida kollager, vilket också är betydelsefullt, säger Jerry Larsson.

- Ett bra emballage är viktigt, för det behöver vara tåligt och klara utmanande transportkedjor. Därför har det krävts en hel del arbete för att komma till punkten där vi kan börja ersätta befintligt emballage med sådant som till stor del är återvunnet utan att tumma på kvaliteten, säger Jerry Larsson.

Planen är att påbörja arbetet under kvartal 2 med sågverken i Gällö, Jämtland, Rundvik, Västerbotten och hyvleriet i Stugun, Jämtland. Under kvartal 3 kommer även Tunadals hyvleri i Västernorrland påbörja sitt arbete.

- Det här är ett första steg och med en utsläppsbesparing på 54 procent per paket* så finns en stor potential att göra klimatsmarta trävaror ännu mer klimatnyttiga och det är givetvis väldigt intressant att jobba vidare med, säger Jerry Larsson.

- Vår virkestäckning med 70% PCR passar väldigt bra in i SCAs arbete med att minska koldioxidutsläppen i sin värdekedja. SCAs fokus på återvunnet material är helt i linje med den omställning vi nu arbetar med i hela vår produktportfölj, plastfilm med återvunnet innehåll och bibehållen styrka och kvalitet, säger Tom Rautakorpi, Produktspecialist, Forest Film på Trioworld.

* Trioworlds Loop70 virkestäckning innebär att minst 70% av produkten är PCR, det vill säga plast som återvunnits efter att den använts i det syfte den tillverkades för.

Den återvunna plasten som används för att skapa virkesemballagen.
Den återvunna plasten som används för att skapa virkesemballagen.