Två cyklister cyklar fram igenom skogen.

SCAs sponsring

Vi sponsrar ungefär 200 föreningar inom vårt verksamhetsområde. Det är ett sätt att bidra till meningsfulla fritidssysslor för barn och ungdomar och till ett rikare liv för dem som bor i regionen.

Hållbarhet och långsiktighet genomsyrar hela SCAs verksamhet och det gäller även valet av våra samarbetspartners och sponsringsåtaganden. Med vår sponsring vill vi gynna en hållbar social utveckling i de områden där vi verkar.

Genom att samarbeta med olika föreningar kan vi bidra till levande lokalsamhällen, där folk trivs och har en givande fritid. Vi stöttar föreningslivet inom såväl idrott som friluftsliv och kultur.

Generellt sponsrar vi främst verksamheter för barn- och ungdomar, men elitverksamhet är också värdefull eftersom den skapar attraktionskraft. En stor del av våra anställda, och många andra som bor i regionen, uppskattar att kunna gå och se idrott på hög nivå. Elitidrott skapar även förebilder och motivation hos våra ungdomar, så att vi får fler att motionera och upptäcka glädjen med det.

Vår sponsring ska alltid stärka SCAs varumärke. Den bidrar till att öka våra medarbetares engagemang och stolthet, till att vi kan attrahera kompetenta medarbetare och till att vi kan göra goda affärer. Vi sponsrar aktiviteter och ideella organisationer där vi har våra verksamheter, från södra Norrland och norrut.

Vi växer tillsammans

Alla blir vinnare

Människor, samhälle och klimat

Ansök om sponsring

Här kan du skicka in din ansökan

Ladda ner SCAs logotype och filmer

Här kan du ladda ner SCAs logotype och våra sponsringsfilmer. Använd png om logotypen ska publiceras på en hemsida och eps om den ska tryckas.

Vi drivs av skogens kraft!

SCA är stolt sponsor till Timrå IK

SCA är stolt sponsor till Sundsvall Hockey