Internship på SCA

Internship är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, organisationer och företag, däribland SCA. Det är ett betalt uppdrag som kombinerar arbetsuppgifter med studier som ger högskolepoäng. Det ger dig möjlighet till nya kunskaper, att få jobba med ett skarpt uppdrag och att knyta viktiga kontakter.


Internship pågår sommartid, under en period av ungefär åtta veckor, och vänder sig till civilingenjörsstudenter som läser i årskurs 3 och årskurs 4. Du gör din ansökan via Mittuniversitetet.

Hos SCA har tidigare deltagare bland annat medverkat i utvecklingsarbetet kring ett nytt bioraffinaderi och kring infångning och användning av koldioxid.

Läs mer på Mittuniversitetets webbplats

Internship på SCA

Lyssna på poddavsnittet