Våra enheter

SCA:s sågverk och hyvlerier är strategiskt utplacerade i nära anslutning till det egna skogsinnehavet runt om i norra Sverige och producerar hållbara träprodukter för marknader världen över. Från Sundsvall till Piteå bidrar vi genom jobb och arbetstillfällen till att skapa livskraftiga lokalsamhällen där trä står i fokus.

Bollsta sågverk

Bollsta sågverk

Tunadals sågverk

Tunadals sågverk

Rundviks sågverk

Rundviks sågverk

Munksunds sågverk

Munksunds sågverk

Gällö sågverk

Gällö sågverk

Wood Scandinavia hyvlerier

Wood Scandinavia hyvlerier

Kom och jobba hos oss!

Lediga jobb