Våra enheter

SCA:s sågverk och hyvlerier är strategiskt utplacerade i nära anslutning till det egna skogsinnehavet runt om i norra Sverige och producerar hållbara träprodukter för marknader världen över. Från Sundsvall till Piteå bidrar vi genom jobb och arbetstillfällen till att skapa livskraftiga lokalsamhällen där trä står i fokus.

Bollsta sågverk

Tunadals sågverk

Rundviks sågverk

Munksunds sågverk

Gällö sågverk

Wood Scandinavia hyvlerier

Kom och jobba hos oss!

Lediga jobb