Stor skillnad på skött och oskött skog

Skillnaden mellan en skött och en oskött skog kan bli nästan ofattbart stor. Det blir tydligt i det här exemplet där vi visar utvecklingen i ett tallbestånd som sköts aktivt, jämfört med utvecklingen i ett bestånd där man inte gör några åtgärder alls. I det ena exemplet har man gjort åtgärder för att forma tallbeståndet, med målet att skapa en hög tillväxt, hög kvalitet och hög andel timmer. I det andra exemplet har skogen lämnats för fri utveckling.

5 år efter avverkning

Ett planterat bestånd jämfört med ett självföryngrat bestånd, ca 5 år efter en föryngringsavverkning.

Skött skog: Planterat bestånd

Oskött skog: Självföryngrat bestånd

12 år efter föryngringsavverkning

Ett röjt bestånd jämfört med ett oröjt bestånd, ca 12 år efter en föryngringsavverkning.

Skött skog: Röjt bestånd

Oskött skog: Oröjt bestånd

Bestånd som är ca 40 år gammalt

Ett 40-årigt bestånd som har gallrats och även skötts om innan dess, jämfört med ett 40-årigt bestånd som inte har gallrats och skötts om.

Skött skog: Gallrat bestånd

Oskött skog: Ogallrat bestånd

Bestånd som är ca 55 år gammalt

Ett 55-årigt bestånd som har skötts om löpande och nu gallrats en andra gång, jämfört med ett oskött och ogallrat bestånd i samma ålder.

Skött skog: Gallrat bestånd

Oskött skog: Ogallrat bestånd

Bestånd som är 100 år gamla

Ett 100-årigt bestånd som har formats genom aktiva val ända från föryngringen, jämfört med ett bestånd där man inte har gjort några åtgärder.

Skött skog: Dags för föryngringsavverkning

Oskött skog: Dags för föryngringsavverkning