Invigning av ny logistikpark och containerhamn i Sundsvall

  • Nyhet
  • Logistik
  • Koncernnyheter

Nu har Sundsvall Logistikpark och SCAs nya containerhamn officiellt invigts. Det innebär att en process som påbörjades 2008 gått i mål och en av regionens största satsningar på hållbara transporter kan börja skapa nyttor för den gröna omställningen i norra Sverige.

På invigningen medverkade bland andra Sven Magnusson, vd Sundsvall Logistikpark AB, Magnus Svensson, chef inom SCA Logistics, Jesper Göransson, koncernchef Peab AB, landshövding Carin Jämtin och Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den högtidliga bandklippningen innebär att en resa som, utöver konstruktionstiden, även involverat en lång tillståndsprocess nu är avslutad.

- Det är väldigt positivt att logistiknavet äntligen är på plats och att det dessutom gick under budget. Det ger SCA och hela regionens näringsliv ännu bättre förutsättningar till effektiva transporter och det kommer bli värdefullt för framtiden, säger Ulf Larsson, vd på SCA.

SCA har samverkat tillsammans med Sundsvalls kommun och Trafikverket för att genom logistiknavet kunna möta ett kraftigt ökande behov av transporter. Efterfrågan på transporter drivs av offensiva investeringar i norra Sverige och bättre infrastruktur kan därför bidra till en fortsatt god utveckling.

Tal under invigningen. 

- För SCA går omkring 80 procent av varorna på export och det kräver transporter, som givetvis kostar pengar. Så att vi blir effektivare i infrastrukturen kommer påverka oss positivt både när det gäller kronor och ören och utsläpp per ton. Så detta är bra för SCA, men det kommer också vara bra för alla andra som har stora transportbehov, säger Ulf Larsson.

Med den nya Logistikparken kan också mer godshantering flytta från centrala Sundsvall ner till Logistikparkens del av Tundalshamnen. I slutet av 2023 invigdes Trafikverkets delar i projektet, det rör bland annat flera nya järnvägsspår som förbättrar trafiken till hamnen, samt elektrifiering av Tunadalsspåret närmast hamnen.

Foto: Håkan Sjödin