På tågresa till framtidens effektiva godstransporter

  • Nyhet
  • Logistik

Godstransporter på väg, järnväg och sjö fick full uppmärksamhet då SCA Logistics, Sundsvall Logistikpark och Trafikverket bjöd in deltagare för att fira och uppmärksamma de infrastruktursatsningar som nu lägger grunden för ännu effektivare godstransporter i regionen. Dagen anordnades i direkt anslutning till Handelskammaren MittSveriges årliga arrangemang Logistikdag Mitt i Sundsvall.

Eleganta 1 klass-vagnar från 1960-talet, inlånade från Järnvägsmuseet i Gävle, satte en högtidlig ton för starten av Logistikdagar i Sundsvall. Vid Sundsvalls centralstation blev deltagarna välkomnade ombord för en unik resa på nylagda och upprustade industrispår via områdena Bergsåker, Birsta, Maland och ut till Tunadal, där den nya kombiterminalen är belägen intill SCA Logistics nya containerhamn.

Nya dragningar ger tidsvinster

SCAs, Trafikverkets och Sundsvalls kommuns stora projekt som slutligen har knutits samman till en helhet, har tagit närmare 20 år att förverkliga, räknat från den första tillståndsansökan. Med de nya spårdragningarna och flytten av kombiterminalen från det tidigare läget vid centralstationen i stan till Tunadal, räknar Trafikverket med rejäla tidsvinster för passerande godstrafik. Genom att Ådalsbanan kopplats ihop med Mittbanan i Bergsåker, kan tågtransporter från inlandet fortsätta resan direkt utan att som tidigare behöva vända inne i Sundsvall. Det är bara ett exempel på effektiviseringar, som ger en tidsbesparing på två timmar, utöver miljövinster och färre tåg genom staden.

I Sundsvallsregionen sker miljardsatsningar inom industrin och många nya bostäder byggs. Det är det kraftigt ökade behovet av transporter till följd av det som främst ligger bakom de omfattande satsningarna på infrastrukturen från kommunen och Trafikverkets håll. Kombiterminalen har förverkligats genom det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark, som tar emot sitt första godståg den 11 december 2023. Det nya transportnavet har tillräcklig yta för att hantera godståg på upp till 700 meter, vilket ger stor effektivitetsvinst jämfört med tidigare då gränsen gick vid 350 meter.

Logistikpark med certifierad hållbarhet

Sven Magnusson är VD för Sundsvall Logistikpark sedan år 2016 och berättade under tågresan att bygget blivit klart i förtid, inom budget och att terminalen gått rakt igenom slutbesiktningen. Anläggningen är även den första hållbarhetscertifierade logistikparken i Sverige – och troligen Europa – med en certifiering enligt BREEAM Infrastructure (tidigare CEEQUAL) på nivån Excellent.

– Allt blev bättre än vi hade tänkt. Vi bestämde oss för att bygga billigare, bättre och snabbare – och det har vi lyckats med, sa Magnusson, som uttryckte stor uppskattning över att den utökade samverkan med Trafikverket och SCA fungerat så bra, trots utmaningar.

–  I och med de här satsningarna har det öppnats nya möjligheter som jag tror är svåra att överblicka. Vi har garanterat godsflöden i Sverige i dag som har sökt andra vägar för att terminalen här i Sundsvall hittills varit för liten, sa Magnusson.

Containerhamn med fördubblad kapacitet

När tåget nådde Tunadal och logstikparken, fortsatte resan med bussar via en internväg till SCA Logistics nya containerhamn. Med ett djup på 15 meter och en kajlängd på 185 meter samt en fördubblad containerkapacitet på 100 000 TEUs har SCA investerat för ökande godsvolymer – och större fartyg.

SCA Logistics VD Magnus Svensson och Terminalchef Peter Gyllroth guidade under bussturen och berättade att hamnen anlades redan på mitten av 1960-talet.

–  Fartygsstorleken har vuxit under de 50 år som passerat och nu behövde vi ta nästa steg. Med den här investeringen säkrar vi att vi både kan fortsätta utveckla möjligheterna och säkerställa konkurrenskraften de kommande 50 åren, sa Magnus.

Framme i ett av SCA Logistics hamnmagasin som för dagen byggts om med en scen mellan massabalarna, klev Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana upp som förste talare.

Ett av hamnmagasinen förvandlades till en eventyta där det bland annat hölls ett panelsamtal.


– Det är med stor stolthet och glädje som jag ser hur de här samlade satsningarna i Sundsvallsområdet har blivit verklighet och nu ska tas i bruk. Det handlar ju om förbättrade förutsättningar för effektiva och hållbara godstransporter, som är viktiga för att få Sverige att fungera, sa han.

Ökad kapacitet och goda miljöeffekter

Trafikverkets insatser summeras till 1,75 miljarder kronor, vilket generaldirektören ser som väl investerade pengar för åtgärder som både ökar kapacitet för godstrafiken och frigör kapacitet för tågtrafik på det övriga nätet samt skapar goda miljöeffekter.

– Sveriges nya järnväg tar form. Vi fortsätter rusta upp, modernisera och bygga upp järnvägen med satsningar i hela landet som gör det smartare, mer pålitligt och effektivare, sa Maiorana.

Text: Jennie Zetterqvist
Foto: Håkan Sjödin